North-West University NWU Masters Bursary 2023/2024

By | 09/02/2022

North-West University NWU Masters Bursary 2023/2024

North-West University NWU Masters Bursary; See details on North-West University NWU Masters Bursary 2023/2024

Bursary value

Full Time: R26 000 per year/jaar
Part-Time: R13 000 per year/jaar

Application Form 2023

Carefully read the Instant Info with conditions for qualification before completing this form.

FIRST YEAR of the Masters degree

Students from other universities must attach the academic script of the preceding qualifying degree

SECOND YEAR and onwards of the Masters degree

          Students from the SECOND YEAR of the degree apply for a Progress Bursary. Attach this prescribed

Progress Report template – to be completed by your Study leader

Note to all students:

 

 • If you did not previously receive a Masters bursary, you must attach the Progress Report AND the academic script of the preceding qualifying degree
 • Incomplete applications are invalid and may lead to disapproval of the application
 • All fields are compulsory
 • The academic report and/or the progress report attachment must be only ONE pdf document (all records scanned on one file). Also no attachments send separately by e-mail will be accepted.
 • Beurswaarde

  Voltyds: R26 000 per year/jaar
  Deeltyds: R13 000 per year/jaar

  Aansoekvorm

  Lees die Kitsinligting met voorwaardes vir kwalifisering deeglik deur alvorens u die vorm invul.

  EERSTE JAAR van die Meesters graad

  Studente vanaf ander Universitetie moet die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg.

  TWEEDE JAAR en verder van die Meesters graad

  Studente vanaf die TWEEDE JAAR doen aansoek vir ‘n Vorderingsbeurs. Heg die voorgeskrewe Vorderingsverslag templaat aan – wat deur u Studieleier ingevul moet word.

  Alle studente neem kennis:

  • Indien u nie voorheen ‘n Meesters beurs ontvang het nie, moet u die Vorderingsverslag EN die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg.
  • Onvolledige aansoeke is ongeldig en kan daartoe lei dat die aansoek afgekeur word.
  • Alle velde is verpligtend
  • Die akademiese rekord en/of vorderingsverslag moet alleenlik EEN pdf-dokument wees (alle rekords geskandeer op een dokument). Geen aanhegsels wat apart per e-pos gestuur word, word aanvaar nie.

RELATED POSTS:

North-West University NWU Online Application

North-West University NWU Undergraduate Online Application

North-West University NWU Postgraduate Online Application

North-West University NWU Honours Online Application

North-West University NWU Late Online Application

Apply At North-West University NWU

North-West University NWU Distance Learning Online Application

North-West University NWU Teaching Online Application

North-West University NWU Vaal Campus Online Application

North-West University NWU Application Form PDF Download

North-West University NWU Undergraduate Application Form PDF Download

North-West University NWU Postgraduate Application Form PDF Download

North-West University NWU Online Application Closing Date

North-West University NWU Late Online Application Closing Date

North-West University NWU Online Application Status

North-West University NWU Undergraduate Online Application Status

North-West University NWU Postgraduate Online Application Status

North-West University NWU Online Application Status Checker

North-West University NWU Online Application Status Tracker

North-West University NWU Application Fee

North-West University NWU Courses Offered

North-West University NWU Undergraduate Courses Offered

North-West University NWU Postgraduate Courses Offered

North-West University NWU Masters Courses Offered

North-West University NWU PhD Courses Offered

North-West University NWU Advanced Diploma Courses Offered

North-West University NWU Advanced Certificate Courses Offered

North-West University NWU Short Learning Courses Offered

North-West University NWU Distance Learning Courses Offered

North-West University NWU Online Courses Offered

North-West University NWU Admission Requirements

North-West University NWU Undergraduate Admission Requirements

North-West University NWU Postgraduate Admission Requirements

North-West University NWU Fee Structure

North-West University NWU Tuition Fees

North-West University NWU Distance Learning Fees

North-West University NWU Grade R Diploma Fees

North West University NWU Fees Office Contact

North-West University NWU Bursaries and Loan

North-West University NWU Undergraduate Bursaries

North-West University NWU Postgraduate Bursaries

North-West University NWU Masters Bursary

North-West University NWU Doctoral Bursary

North-West University NWU Postgraduate Merit Bursary

North-West University NWU NSFAS Funding Application

North-West University NWU Scholarships

North-West University NWU Bank Account Numbers

North-West University NWU Registration Fee

North-West University NWU Grading Scale

North-West University NWU Online Registration

North-West University NWU Past Question Papers PDF Download

North-West University NWU E learning Portal Login

North-West University NWU Opening Date

North-West University NWU Examination Timetable PDF Download

North-West University NWU Examination Results Portal

North-West University NWU Job Vacancies

North-West University NWU Tenders

North-West University NWU Graduation List

North-West University NWU Graduation Ceremony

North-West University NWU Courses & Requirements

North-West University NWU Hostel And Accommodation

North-West University NWU Latest News

North-West University NWU Announcements

North-West University NWU Telephone Numbers And Email Address

North-West University NWU Academic Calendar PDF Download

North-West University NWU Prospectus PDF Download

North-West University NWU Undergraduate Prospectus PDF Download

North-West University NWU Postgraduate Prospectus PDF Download

North-West University NWU Bridging Courses Offered

North-West University NWU Faculty Of Economic and Management Sciences

North-West University NWU Faculty Of Education

North-West University NWU Faculty Of Engineering

North-West University NWU Faculty Of Health Sciences

North-West University NWU Faculty Of Humanities

North-West University NWU Faculty Of Law

North-West University NWU Faculty Of Natural and Agricultural Sciences

North-West University NWU Faculty Of Theology

North-West University NWU Faculties

North-West University NWU Mahikeng Campus

North-West University NWU Potchefstroom Campus

North-West University NWU Vanderbijlpark Campus

North-West University NWU Campuses/Branches

North-West University NWU Business School

North-West University NWU Brochure PDF Download

North-West University NWU Student Handbook PDF Download

North-West University NWU Bachelor Of Education

North-West University NWU Careers

North-West University NWU Distance Learning Teaching

North-West University NWU Education Distance Learning

North-West University NWU Education Courses Offered

North-West University NWU eFundi Login – MyNWU

North-West University NWU ECD Course

North-West University NWU Grade R Diploma

North-West University NWU Honours Degree In Education

North-West University NWU Higher Certificate Courses Offered

North-West University NWU Master Of Education

North-West University NWU Pharmacy Requirements

North-West University NWU Postgraduate Diploma In Agriculture

North-West University NWU Qualification And Codes

North-West University NWU Quantity Surveying

North-West University NWU Residence Application

North-West University NWU Vaal Campus Prospectus PDF Download

North-West University NWU Yearbook PDF Download

North-West University NWU Teaching Requirements

North-West University NWU Student Account – MyNWU

North-West University NWU Academic Records

North-West University NWU Blackboard Learn Login

North-West University NWU Journalism Requirements

North-West University NWU Nursing Requirements

North-West University NWU NSFAS Allowance

North-West University NWU Accredited Accommodation

North-West University NWU Open Day

North-West University NWU Registration Dates

North-West University NWU Students Portal Login

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *